Już po raz piąty zapraszamy do zapoznania się z rankingiem  firm  SEO/SEM wg wielkości przychodów, tym razem za rok 2022. Ubiegły rok to okres szalejącej inflacji i kryzysu branży e-commerce. Sygnały jakie otrzymywaliśmy z rynku nie napawały optymizmem i faktyczne wyniki firm potwierdzają nienajlepszą sytuację w branży.

Podsumowanie wyników

Sumarycznie przychody spółek, które znalazły się w rankingu wzrosły w 2022 roku o 13% natomiast zyski spadły o 24% i jest pod tym względem to zdecydowanie najgorszy wynik od początku przygotowania rankingu.

Dynamika przychodów i zysków firm SEO/SEM 2018-2022

 

W poprzednim zestawieniu po raz pierwszy w rankingu uwzględniliśmy czynnik inflacyjny, odejmując od wyników wielkość inflacji na koniec grudnia danego roku. Bardziej zasadne wydaje się uwzględnienie inflacji średniorocznej, a ta wg informacji na stronach GUSu wyniosła w 2022r. 14,4%, co oznacza że przychody realnie spadają o 1%, a zysk był mniejszy o 38%.

Dynamika przychodów i zysków firm SEO/SEM 2018-2022 z uwzg. inflacji

W poprzednim rankingu uwzględniliśmy 74 spółki, tym razem liczba ta wzrosła do 106. Duża część podmiotów prowadzących do tej pory działalność w ramach Jednoosobowej Działalności Gospodarczej zdecydowała się na założenie spółek kapitałowych, co z pewnością związane jest ze zwiększeniem atrakcyjności tej formy organizacji wraz z wprowadzeniem zmian prawnych znanych jako Polski Ład. To co stwierdziliśmy w tym roku, to fakt, że stosunkowo duża liczba firm nie złożyła w ustawowym terminie sprawozdania finansowego, co uniemożliwiło im znalezienie się w rankingu. To najprawdopodobniej wynika ze skrócenia czasu jaki miały w tym roku firmy na złożenie sprawozdań. W okresie pandemii termin ten przesunięto o 3 m-ce do 15 października, w tym roku przywrócono wcześniejszy termin tj. 15 lipca. Jeśli wyniki się pojawią, zestawienie będzie aktualizowane.

Metodyka

Lista firm jaką uwzględniliśmy w rankingu wraz z liczbą pracowników, pochodzi z Rankingu największych firm SEO publikowanym na stronie Widoczni.pl. Tam dokładnie opisana jest procedura doboru firm i źródło informacji o liczbie pracowników (LinkedIn). Z oczywistych względów informacja o liczbie pracowników może być obarczona znaczącym błędem. Podstawowym kryterium doboru firm było świadczenie przez firmę usług SEO i zgodnie z naszą intencją chcieliśmy stworzyć ranking firm SEO (nie SEO/SEM). Nie można jednak oddzielić przychodów generowanych z usług SEO od SEM, które to usługi bardzo często oferowane są przez te same firmy, dlatego zmieniliśmy nazwę rankingu na ranking firm SEO/SEM. To z kolei jest niesprawiedliwe dla firm świadczących wyłącznie usługi SEM – w przyszłym zestawieniu postaramy uwzględnić również te firmy.  Dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego do czego zobligowane są spółki posiadające osobowość prawną, a więc m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne. Obowiązku takiego nie ma dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych i takich firm w naszym rankingu nie ma.

Jak zawsze do tej pory, podkreślamy fakt, że wyniki finansowe nie świadczą o jakości usług oferowanych przez daną firmę.

Komentarz autora

Wojciech Grądzki

Podczas wieloletniej pracy w korporacji coraz spotykałem się ze stwierdzeniem, że jednym z podstawowych celów organizacji jest „rosnąć szybciej niż rynek”. Nic więc dziwnego, że kiedy stałem się współwłaścicielem firmy, myśl o „rośnięciu szybciej niż rynek” była mi bardzo bliska. Po drugim roku działalności miałem wiedzę jak szybko rośniemy, ale skąd wiadomo jak szybko rośnie rynek? Na własne potrzeby sprawdziłem dane finansowe kilku firm, a za chwilę wpadłem na pomysł aby to usystematyzować i upublicznić. Możliwość porównania wyników własnej firmy z ogólnym wynikiem całej branży i ogólnie wiedza o kondycji branży to dla mnie najważniejsza wartość tego zestawienia. 

Ze względu na różne modele rozliczeń z klientami w zakresie reklamy PPC (praca na koncie klienta lub agencji), informacja na temat przychodów może nie odzwierciedlać prawidłowo wielkości przedsiębiorstwa, a porównywanie firm wg kryterium przychodowego nie zawsze jest uzasadnione. Szczególnie przestrzegałbym przed wyciąganiem pochopnych wniosków z informacji o zysku poszczególnych firm. Na wielkość zysku mogą wpłynąć nakłady inwestycyjne lub choćby zmiana sposobu wynagradzania członków zarządu, będących jednocześnie właścicielami firmy jak to miało miejsce w przypadku SAMOSEO. W wielu wypadkach, zmiana zysku nie mówi nic na temat kondycji firmy. Z pewnością jednak spadek sumarycznych zysków wszystkich firm o nominalne 30% jest dobrym obrazem sytuacji w branży.

Komentarze przedstawicieli spółek

Poprosiliśmy przedstawicieli  firm, które osiągnęły wyróżniające się wyniki  o ich skomentowanie i/lub  skomentowanie wyników całego rynku.

Max Cyrek

W ostatnim roku skupiliśmy się na uporządkowaniu struktury naszych organizacji i wydzielenia nowych działalności. Dla rozwoju Cyrek Digital kluczowe okazało się opracowanie 5-letniego planu rozwoju, określenie wiodących kompetencji oraz uporządkowanie struktury kosztowej wraz z inwestycją w rozbudowę i rozwój zespołu. Zmieniliśmy modele współpracy z naszymi klientami i postawiliśmy na działania, w których mamy bezpośredni wpływ na ich długoterminowy wzrost.

Z wewnętrznych zmian opracowaliśmy CRM, który pomaga nam w zarządzaniu:

 • procesami sprzedażowymi (od punktów styku, przez pozyskanie zapytania, cały proces sprzedażowy, onboarding), 
 • procesami hr (umowy, urlopy), 
 • procesami operacyjnymi (zadania projektowe, koszty pracy, koszty poza projektowe),
 • procesami księgowymi (operacje kosztowo przychodowe),
 • procesami związanymi z obsługą klienta (raportowanie, spotkania, komunikacja).

Wcześniej narzędzia, z których korzystaliśmy nie pozwalały nam osiągać oczekiwanych rezultatów, stąd wdrożenie i rozwój tego narzędzia należy do kluczowych elementów na których opieramy nasz rozwój. Jednak najważniejsze jest zaufanie naszych klientów, bez których z pewnością nie znaleźlibyśmy się w tym rankingu.

Max Cyrek, CEO w Cyrek Digital – 74% wzrostu przychodu i 235% wzrostu zysku w 2022 r.

 

Marcin Stypuła

2022 był trudnym rokiem nie tylko dla branży SEM, ale również całego digital marketingu i e-commerce. Wysoka inflacja, obawy związane z wojną w Ukrainie czy nawet nazywając sytuację mocniej – kryzys gospodarczy sprawiły, że obecni i potencjalni klienci mocno ograniczyli wydatki, a zwłaszcza budżety marketingowe. Widać to w Waszym raporcie – branża wyhamowała.

W tym kontekście tym bardziej cieszy fakt, że w Semcore potrafiliśmy nieźle sobie poradzić w tym okresie, notując 70-procentowy wzrost przychodów i kończąc 2022 rok na plusie, jeśli chodzi o zysk. Te – bardzo dobre jak na ogólną sytuację rynkową – wyniki pozwoliły nam też na awans w Waszym rankingu. To oczywiście powód do satysfakcji, jednak stagnacja całej branży nie napawa optymizmem.

Mocny wzrost przychodów to efekt zdecydowanych działań, które podjęliśmy w Semcore. Postawiliśmy na rozwój naszej realizacji oraz inicjatyw badawczo-rozwojowych, głównie wokół naszej kluczowej kompetencji – SEO, a także na skuteczne pozyskiwanie talentów.

Jednym z kamieni milowych było dla nas z pewnością case study “Pozycjonowanie stron”. Projekt zrealizowany w ramach SemcoreLAB odbił się szerokim echem i pozwolił dotrzeć do nowych klientów. Osobiście wielką radość sprawił mi fakt, że nasze case study znalazło się w polskiej edycji książki “Essentials of Modern Marketing” Philipa Kotlera oraz otrzymało nagrodę za najlepszą kampanię SEO 2022 na semKRK.

Jeśli chodzi o 2023 rok, pierwsza połowa również była mocno wyzwaniowa i zachowawcza. Mimo wciąż niesprzyjającego otoczenia gospodarczego i ostrożności klientów w podejmowaniu długoterminowych zobowiązań, udało nam się wyjść z tej sytuacji obronną ręką, dzięki skupieniu się na klientach oraz utrzymaniu zdolności do generowania nowego biznesu. To przyniosło pożądane efekty, choćby w postaci rekordowych miesięcznych przychodów, przekraczających milion złotych.

Druga połowa roku, w moim przekonaniu, będzie lepsza dla całej branży SEM. Widzę, że rynek już powoli się rozpędza, a jesienią chciałbym i tego nam wszystkim życzę, żeby wrócił do dynamiki sprzed “kryzysu”. W Semcore szykujemy się na intensywniejsze miesiące, a za jeden z naszych głównych celów postawiliśmy sobie pozyskanie kolejnych zleceń na kampanie zagraniczne. Mamy już pierwszych klientów, planujących ekspansję na nowe rynki i widzimy w tym obszarze bardzo duży potencjał rozwojowy.

Marcin Stypuła, CEO w SEMCORE – 70% wzrostu przychodu w 2022 r.

 

Szymon Słowik

Rok 2022 upłynął pod znakiem niepewność wynikającej ze zmian legislacyjnych, rosnącej inflacji oraz wojny. Odczuliśmy zmiany w dynamice rynku e-commerce, od którego nasza branża jest w dużej mierze zależna. Ciężko było porównywać dane rok do roku, gdyż popyt i sezonowość zostały zaburzone w poprzednim okresie przez pandemię, co przekładało się na utrudnienia w analityce i relacjach z klientami. Jeśli chodzi o technikalia, to cała branża SEO żyła problemami związanymi z indeksacją. Dla nas był to czas dużych zmian i wyzwań organizacyjnych, gdyż był to dla takaoto pierwszy pełny rok jako spółki. Pomimo nie do końca optymalnych okoliczności udało nam się praktycznie co miesiąc zwiększać przychody.

Rok 2023 w dalszym ciągu jest naznaczony kryzysem zapoczątkowanym w 2022 i z pewnością nasza branża to odczuje i zobaczymy tego efekty w następnym raporcie. Trudno będzie nam utrzymać wcześniejszą dynamikę. Spoglądając w przyszłość zastanawiam się ile firm przejdzie transformację w kierunku bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych związanych z AI i automatyzacją przy równoczesnym nacisku na tworzenie eksperckich treści. Te czynniki na pewno w dużym stopniu będą determinowały efekty w SEO, jak i wyniki finansowe.

Szymon Słowik, założyciel takaoto.pro – największe przychody wśród debiutantów w zestawieniu.

Ranking firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2022

PozycjaPozycja 2021ZmianaZysk 2022 - pozycjaZysk 2021 - pozycjaMarkaL. pracownikówPrzychód 2022Przychód 2021Zmiana przychoduZysk 2022Zysk 2021Zmiana zysku
11011Performance Media354150 428 379135 065 64411%25 203 25227 456 444-8%
22029We Net Group437115 858 000102 756 00013%8 466 0002 871 800195%
330127Cube Group11366 175 03457 922 29814%2 059 3674 484 189-54%
45152They11245 801 76850 164 604-9%4 502 23710 313 422-56%
54-11416K2 precise44 478 00051 364 000-13%1 323 0001 787 000-26%
6601314Verseo10842 722 34348 524 405-12%1 816 3791 905 042-5%
78163Ideo20732 446 64128 370 81414%2 934 0307 447 799-61%
87-14312Bluerank10032 266 97028 843 08612%259 7072 411 878-89%
914546Artefakt8829 883 14719 091 10857%6 076 5384 497 73135%
109-11065Grupa Icea23928 783 25625 588 99212%-3 757 5145 096 335-174%
11110108Pikseo7726 842 33724 195 40211%2 124 9023 762 922-44%
12153810Sempai9824 559 88118 958 63730%2 737 5202 802 425-2%
1312-11522PromoTraffic7424 235 64321 002 58315%1 263 9361 163 5159%
1413-1711Business Sense2623 317 10120 879 18312%2 810 3772 689 3954%
1510-510321Semahead4019 934 59624 861 963-20%-793 1021 244 959-164%
161713317Harbingers10619 412 75016 447 12818%457 8431 727 197-73%
1716-11692Whites9319 001 14418 937 2370%1 212 632-6 062
1819134Delante6518 597 66915 680 91819%6 493 8206 606 183-2%
192342350Cyrek Digital3918 562 21010 644 60974%683 645204 246235%
2018-23235KERRIS3117 995 05716 390 99110%472 570369 82728%
2120-15044Kompan4115 929 73713 646 44617%175 412276 253-37%
2221-11815Fabryka Marketingu3913 418 52412 728 0275%1 074 6011 804 095-40%
2322-11113Traffic Trends4412 937 17010 856 14019%2 100 2082 240 381-6%
242622182Up&More2711 775 6188 977 58631%881 80511 6267485%
2524-18154MaxRoy.agency4210 405 93810 175 6342%3 134171 968-98%
263485699Semcore649 425 0445 554 59170%128 088-305 287
272701718Widoczni1158 761 9928 527 6143%1 142 1941 507 520-24%
284517923BlueSky System8 726 6573 502 730149%2 417 8191 113 982117%
2925-42619EACTIVE658 500 9049 237 790-8%615 3821 492 888-59%
3028-22020Ideo Force628 388 9068 083 6654%909 3431 400 394-35%
3130-1101834People347 017 3646 969 4541%-391 83310 577-3805%
323810433Adshock256 864 1294 518 77552%-807 605452 699
333304432On Board Think Kong256 672 3085 812 40415%250 876500 245-50%
341016734101Takaoto96 389 171417 090
3531-410027Widzialni466 228 2136 302 744-1%-340 218844 413-140%
3635-16766Roial125 888 9195 151 34014%55 96284 876-34%
374031924Mbridge255 806 2564 449 91330%986 4831 029 028-4%
3836-24564Vestigio5 582 2144 748 50918%244 86794 477159%
39499639Globe Group75 548 0302 924 34090%-92 930331 959
4032-86534Agencja.com115 197 7206 209 121-16%65 087398 808-84%
4189482461DevaGroup474 880 106613 655695%682 831105 525547%
421026040103Ateneo4 819 364302 149
434414656KS494 748 9013 581 47133%216 804152 05143%
4437-78852LTB314 633 3034 680 742-1%-47 718176 896
4529-163125Performance Labs Polska144 581 3397 395 686-38%512 3021 020 715-50%
4643-35538Wertui194 432 5843 784 78017%128 473338 993-62%
474702547Samoseo234 365 0123 106 82040%632 714235 934168%
4841-72893Adequate Interactive Boutique134 318 1363 926 14610%589 122-25 160-
495014159Marketing Match194 122 7272 881 96443%285 074125 684127%
5039-1110528Onely313 867 1044 476 192-14%-863 077761 229-213%
51462226inVette43 541 0183 378 2915%774 954995 614-22%
5252029301stplace173 490 1152 699 06729%573 606671 587-15%
53535949Commplace83 402 4252 455 15539%101 176205 519-51%
5442-127229SEOgroup3 255 1153 918 465-17%31 534682 037-95%
556056842SEO Heroes13 127 7802 011 77555%53 460306 584-83%
5655-17546Vilaro242 927 6322 384 32623%17 675248 033-93%
576143955WEDO142 819 0042 006 99440%355 549156 713127%
586467473Estima Group102 806 7451 792 82357%18 49235 685-48%
595908672Fox Strategy132 718 2882 109 57829%-39 50338 253
6071113041Top Online212 687 6291 433 93887%555 387315 54276%
6156-58071Fusion Marketing92 395 6302 147 62912%4 41246 421-90%
6258-48774Synerway22 369 5552 126 57811%-40 93534 796-218%
636526260Mayko192 309 6741 720 48934%81 913107 372-24%
6457-76040If2 244 4102 130 0965%88 384331 106-73%
6563-29380Rocket Media142 133 2201 938 78810%-64 05017 246-471%
66763551Range162 128 4081 133 26788%404 122204 09998%
676927167Silence72 089 2651 481 77241%33 94480 563-58%
6887192731Agencja Wrocławska172 086 540648 584222%607 240632 620-4%
6962-78995Exelmedia42 072 8661 945 6997%-48 957-133 481-
7054-169048Strategiczni.pl172 031 4852 398 298-15%-51 656223 574-123%
711003691Online Group51 896 9330381 866-4 525-8539%
727533743Elephate91 855 0851 180 97757%374 501277 35235%
738185168SeoFly151 839 663940 56596%141 16275 08588%
7468-66169Dynamite Studio91 773 9521 533 50116%88 31072 91021%
7596214989Internetica231 720 083100 2211616%186 054-1 829
761032799106Alte Media91 678 169-252 516
771042738102Xann Marketing111 654 784371 966
7892144275IcomSeo81 630 062446 589265%277 28832 625750%
7948-319596Webdoctor111 615 5802 949 791-45%-84 353-134 915-
8067-135253BizzIT61 544 1561 692 988-9%138 502174 920-21%
8170-116636Getso111 489 9031 459 9362%57 114351 392-84%
8278-45462Semgence81 485 9411 050 13941%131 048102 08328%
8366-176398Digital Hill61 475 6881 709 581-14%76 230-224 670-
8477-75337Scorise111 205 3791 127 1827%132 632344 060-61%
8579-66477Mavika91 117 6381 033 5568%72 00330 687135%
869044770M1671 084 205604 00680%211 59067 976211%
87729245Seology61 075 0151 282 114-16%-63 351257 818
8886-27085CAMP72902 909692 22230%38 7013 0731159%
899348590SEOMOOD2863 503446 21694%-34 784-2 697
901051557104SEMhub12815 730117 925
91857758INB Marketing4806 662734 06110%8 436127 117-93%
9280-125863Combomarketing9754 470977 177-23%110 117101 3049%
931061379105Kwiss3744 7064 907
9488-67894Talem Technologies3714 608636 36512%5 841-87 981-
95916976IT Holding6595 758543 95110%48 48731 23455%
9684-129457Adinspire559 139751 799-26%-74 580143 442-152%
9782-159879SemStar12526 745883 197-40%-196 04518 560-1156%
9851-478497Webber & Saar2521 6982 722 001-81%-28 723-147 795-
9983-169765SOLV9464 934799 308-42%-128 85387 070-248%
10074102100adcookie38445 2761 196 467-63%-435 791-1 751 232
10198-34888WebLeaders1396 65059 953562%201 525-1 640-
102957381KPI Marketing3388 457319 44922%20 62012 54664%
10394-98378ICOMMEDIA323 020383 986-16%-1 86321 670-109%
10499-57684iPapus Agency41244 02115 0001527%15 9746 667140%
10597-88286Strefa Zysku153 90080 55091%1 1052 216-50%
10673-339187Dacompany5126 2921 243 807-90%-58 745740
1 104 662 834979 972 14813%83 932 624110 374 160-24%

* – DevaGroup – sprawozdanie za 2021 od czerwca 2021.

 

Dołożyliśmy wszelkich starań dla zapewnienia poprawności prezentowanych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czy braków, prosimy o kontakt na adres biuro@samoseo.pl. Jeśli jesteś właścicielem JDG świadczącej usługi SEO / SEM i chcesz podzielić się swoimi wynikami, również prosimy o przesłanie danych finansowych na podany adres.

Źródła danych:

 1. Sprawozdania finansowe za rok 2022 złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym
 2. Ranking  firm SEO wg Widoczni.pl
 3. Komunikaty w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowane na stronie GUS.

Aktualizacje:

2023-08-07: Do zestawienia dodane zostały firmy Delante oraz  Verseo, usunięta została za to Outnet. Wpłynęło to na sumaryczne wzrosty/spadki dla całego rynku.

2023-10-25: Do zestawienia dodane zostały firmy Performance Media, Harbingers, Whites oras SeoFly. Wpłynęło to na sumaryczne wzrosty/spadki dla całego rynku.

2023-12-22: Do zestawienia dodane zostały firmy WeNet, Up&More, 1stplace.pl, SEOMOOD, iPapus Agency. Wpłynęło to na sumaryczne wzrosty/spadki dla całego rynku.

2024-01-29: Do zestawienia dodane zostały firmy Range, Adshock, Tower Group, KPI Marketing, Online Group, Commplace, Globe Group, IT Holding, adcookie,inVette, Seology, INB Marketing. Wpłynęło to na sumaryczne wzrosty/spadki dla całego rynku.

Wojciech Grądzki
Autor wpisu

Wojciech Grądzki

Przez 17 lat pracował w Wirtualnej Polsce, od początku przy wyszukiwarkach a przez 10 ostatnich lat kierował działaniami SEO Grupy WP pracując przy wp.pl, o2.pl, money.pl, abczdrowie.pl, SportoweFakty, Pudelek. Od 2017 roku, wspólnie ze współpracownikiem z WP, Tomkiem Mielewczykiem prowadzi agencję SAMOSEO.

7 komentarzy
 • Rozwój i sprzedaż są podstawą, ale kadry także niezwykle istotna rzecz bo bez ludzi firma nie istnieje.

  Czekam na uzupełnienie innych firm z dużej grupy 😉

  • Grupa Tense, Internet Plus – brak sprawozdania, Adshock dodamy, Nprofilt – JDG (nie składa sprawozdania), Husky Hamster – usługa świadczona przez agencję NoN profit. Na stronie agencji brak informacji pozwalających na określenie podmiotu stojącego za tą marką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności